1. Úvod
  2. BLOG
  3. Výcvik koně
  4. Pozitivní posilování - jaké je jeho místo ve výcviku koní?

Pozitivní posilování - jaké je jeho místo ve výcviku koní?

Bez ohledu na to, zda se jedná o výcvik dle George Morrise, Anky von Grunsven nebo Montyho Robertse, všechen výcvik koní spoléhá na stejné základní principy teorie učení zakotvené ve více než sto letech psychologického výzkumu.

Ať už učíme koně udělat cvalovou piruetu, psa povel „sedni“, dítě jak se stát spořádaným občanem nebo se snažíme přimět kuřáka, aby přestal kouřit, vždy využíváme základní principy klasického a operantního podmiňování. Ať už záměrně koně něco učíme nebo ne, je potřeba si pamatovat, že kůň se učí pořád, nezávisle na tom, co s ním děláme my.

Většina učitelů věří, že trénují koně především pozitivním posilováním (Warren-Smith & McGreevy, 2008); ve skutečnosti bývá negativní posilování základem výcviku koní a pozitivní posilování se používá zřídka. Měli bychom používat tento nástroj, pozitivní posilování, mnohem častěji a tím vybudovat lepší vztah s našimi koňmi.

PROČ?

Negativní posilování bude nepochybně vždy hrát hlavní roli ve výcviku koní. Je důležité nezaměňovat negativní posilování s trestem, (jehož cílem je označit nežádoucí chování), negativní posílení zvyšuje pravděpodobnost opakování žádoucího chování tím, že odstraní nepříjemný podnět (například povolení tlaku udidla).

Koně jsou kořistí, vyvinuli se tedy díky rychlému útěku před nebezpečnou situací. Mají tedy evolučně „naprogramováno“, že se mají vyhýbat diskomfortu, či tlaku – např. udidla, holeně, šporny nebo sedu jezdce. Negativní posilování, které odměňuje žádoucí chování tím, že povolí tlak, vytváří základ pro jízdu na koni.

Nicméně výzkum ukazuje, že pozitivní posilování může být mnohdy účinnější než negativní a má jasné výhody pro blaho koní. Dle mnoha studií se většina koní, ať již trénovaných negativním nebo pozitivním posilováním, naučí dané cviky v požadovaném časovém rámci. Nicméně, koně trénovaní pomocí pozitivního posilování se učí mnohem rychleji, zapamatují si naučené cviky déle, zažívají méně stresu, pozitivněji reagují na člověka a jsou schopni dostát podobných výsledků nezávisle na trenérovi, úkolech a po dlouhou dobu (Sankey, 2010). Výzkum u lidí dokládá podobné výsledky u dětí, studentů, zaměstnanců a manažerů. Lidé, stejně jako koně, reagují pozitivněji na odměny (např. pochvala), než na ukončení/odebrání nepříjemného stimulu.

JAK?

„Klikr trénink", pojmenovaný po malém kapesním zařízení, které vytváří charakteristické klapnutí a tím signál, pro zvíře trénované touto metodou, že odměna přichází, je prostě marketingový termín pro výcvik pozitivním posilováním. Klikr trénink je založen na třech základních premisách z psychologické teorie – pozitivní posilování, klasické podmiňování, učení a formování.

I: Pozitivní posilování

Koncept pozitivního posilování je velmi jednoduchý, až se zdá být samozřejmý: pokud chcete vidět dané chování znovu, odměňte jej. Například pokud odměníme koně za klidné stání, zatímco jej čistíme, je pravděpodobnější, že bude klidně stát i v budoucnu.

II: Klasické podmiňování:

Můžeme koni spojit dříve neutrální stimul (událost, která není ani odměňování ani trestání, například zvuk klikru) s pozitivní hodnotou, důsledným párováním tohoto stimulu s něčím přínosným/příjemným (např. pochvala/pamlsky). První lekcí pozitivního posilování je vždy vytvoření tohoto spojení.

Existuje mylná představa, že krmení koní pamlsky z ruky je učiní agresivními (např. chňapání, kousání po ruce s pamlskem). Pokud však kůň není nikdy odměněn za „šacování“ a chňapání po pamlscích, pozitivní posilování spíše eliminuje šátrání koně po pamlsku než by jej zhoršila.

Trenérka koní Shawna Karrasch zdůrazňuje důležitost první lekce, která stanoví vazbu: kliknutí = asociace odměny bez šátrání po pamlscích. Tato lekce může začít tím, že trenér ignoruje vlezlé chování koně (strkání hlavou, šacování kapes atd.) a zároveň odměňuje každý malý pohyb směrem od kbelíku s pamlsky. Pokračujícím klikáním a odměňováním žádoucího chování a ignorováním „šacování“, brzy dosáhneme toho, že kůň dobrovolně odvrací hlavu od zdroje pamlsků, aby tak získal odměnu. Překvapivě rychle koně zjistí, že: (1) kliknutí znamená, že bude následovat něco dobrého; a 2) udržování uctivé vzdálenosti znamená odměnu, zatímco šacování a tlak na člověka ne.

Termín „klikr trénink" klade důraz na klikr. Nicméně jakýkoliv jedinečný zvukový vjem se může stát „sekundárním posilovačem“ (něco, co má pro koně hodnotu díky naučené asociaci) za předpokladu, že je poskytován předvídatelně spolu s „primárním posilovačem“ (něco, co má samo o sobě pro koně hodnotu). Pokud budeme opakovat „Eric Lamaze“ a vždy po tomto nabídneme koni odměnu, stane se „Eric Lamaze“ sekundárním posilovačem, kterým označíme žádoucí chování.

Sekundární posilovač se stane užitečným hlavně, když začneme trénovat koně pod sedlem. Karrasch nazývá kliknutí „můstkem“ protože překlenuje mezeru mezi žádoucím chováním, které odměňujeme a předáním odměny. Jestliže odměňujeme obzvlášť dobrý skok tím, že zastavíme koně a nabídneme mu mrkev až po tom co doskočí, chování které se díky tomuto bude opakovat, bude zastavování po skoku a otáčení hlavy, protože je to chování, které je okamžitě odměněno. Avšak u koně, který má spojené kliknutí s odměnou, kliknutí ve chvíli skoku označuje přesné chování, které chceme. Čím je asociace silnější, tím je reakce koně spolehlivější a můžeme postupně prodlužovat prodlevu mezi kliknutím a odměnou. Nakonec se stane sekundární posilovač tak silně asociován s něčím příjemným, že posiluje chování sám o sobě, bez odměny.

III: Tvarování:

Protože se většina chování, které u koně chcemem nevyskytne spontánně (např.: skok přes překážku) používáme „tvarování“ tak, že odměňujeme postupně chování, které se blíží tomu žádoucímu. Karrasch spolupracovala s Beezie a Johnem Maddenem, na pomoci parkurovému koni Judgementovi překonání strachu z vody. Pracovali tak, že klikali a odměňovali každé přiblížení k vodě a nakonec i přeskočení vodní překážky. Judgement pokračoval ve své kariéře a vyhrál více než 1,5 milionu dolarů.

Trenéři pozitivního posilování jako je Karrasch a Pryor zdůrazňují, že je důležité umožnit koni snadno splnit náš požadavek. To poskytuje více možností pro posílení žádoucí reakce, minimalizuje zmatek tím, že sníží nebo redukuje nežádoucí reakci a umožňuje spolehlivěji a efektivněji učit koně nové věci. Vymyslete jednoduché a postupné kroky tvarování a změníte-li kontext/prostředí snižte kritéria. Například, kůň, který vydrží stát bez dozoru 3 minuty doma ve stáji, by neměl plnit stejná kritéria prvního dne na závodech. Pokud žádoucí chování mizí, vraťte se o krok zpět tam, kde váš kůň může snadno uspět a formujte znovu. Pokud to nefunguje, změňte taktiku. Existuje mnoho cest směrem k požadovanému chování.

Kdy?

Základní vychování

Jakmile první lekce klikr tréninku vytvoří pevnou asociaci kliknutí = odměna, principy pozitivního posilování mohou být zobecněny na jakékoliv chování, které chceme vidět častěji. Například můžeme snížit použití sedativa a vzniku zranění (jak pro koně tak člověka) tím, že koně naučíme být veden v klidu, nezávisle na tom, jak výbušně se může cítit. Po několika krátkých lekcích s mým temperamentním drezurním koněm jsem ho naučila výhody, které může získat, když jde vedle mě v klidu, a které mu stojí za ovládání vlastních emocí. Jednoduše odměňuji chování, které je pro mne žádoucí, zatímco postupně zvyšuji nároky.

Překonávání fobií

Pozitivní posilování může být použito k rehabilitování koní s komplikovanou historií, kteří mají problémové chování nebo fobie. Stejně jako Karrasch pracovala s Judgementem na překonání jeho strachu z vody, mohou být koně naučeni postupným podmiňováním tolerovat obávané objekty (nůžky, vozíky, jehly, spreje, dokonce kováře a veterináře) tím, že odměňujeme po malých krůčcích.

Vzhledem k tomu, že požadované chování je „nereagovat“, musíme začít formování tím. Musí-li být nůžky umístěny 30 metrů od koně k tomu, aby na ně nereagoval, je to místo kde začneme a postupně přinášíme obávaný objekt blíže a odměňujeme koně za jeho klidné chování. Pokud se lekne, je potřeba se vrátit o krok zpět a odměnit klidné chování. Po malých krůčcích je kůň schopen naučit se tolerovat obávaný objekt a zjistit, že se dějí dobré věci, když jsou příšery poblíž.

Občas slýchám majitele říkat: „Nikdy nemůžete napravit mého koně.  Je na tom tak špatně, že se začíná stavět na zadní, jen když slyší auto veterináře.“ Nicméně koně s takto dlouhou historií negativních asociací poskytují stejně velké množství možností jak formovat žádoucí chování. Budeme-li stejně dlouho formovat žádoucí chování, efekt bude stejný, tedy bude velmi silně zakořeněno v mysli koně a bude těžké jej změnit.

Odnaučení separační úzkosti

Když se dva koně stanou na sobě nepřiměřeně závislými, běžným řešením je jejich oddělení a vyčkání dokud to jeden z nich nevzdá a neuklidní se. Nicméně tato krutá izolace netrénuje koně k zvládnutí odloučení. Pokud takto koně oddělíme, stane se extrémně ostražitým a nepředvídatelným, díky zmizení svého kamaráda. Takto nervózní kůň se bude mít tendenci okamžitě navázat na jiného koně a cyklus se opakuje s tím, že jeho nervozita a stres se zvyšují s každým novým odloučením.

Efektivnější a dlouhodobějších strategií je vycvičit koně tolerovat postupně delší dobu odloučení. Tím, že nastartujeme proces formování ještě předtím, než kůň znervózní (což může být chvíle, kdy někdo vstoupí ke koni do boxu) a tím, že uděláme postupné kroky dostatečně malými, aby nedošlo k nežádoucí separační úzkosti, můžeme vybudovat nové silně posílené chování u úzkostného koně. Nakonec získá větší sebevědomí a začne odloučení snášet lépe, protože ví, že svého kamaráda zase uvidí.

Pozitiva pozitivního posilování

Největší pozitivum tréninku pozitivním posilováním je patrné už po pár prvních lekcích. Vaší odměnou je vidět koně dychtivě očekávat svou práci a reagovat s nadšením, navíc díky tomuto budujete daleko hlubší vztah a spojení s duší svého koně.

Napsal/a: Antonia J.Z. Henderson, PhD. Poprvé publikován v Horse Sport v červenci 2014.

Líbil se článek? Sdílejte ho s přáteli
Obsah této webové stránky včetně fotografií, je chráněn autorskými právy Cleverhorse.cz a nemůže být dále použit bez povolení. © 2014 - 2020
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz