1. Úvod
  2. BLOG
  3. Zdraví koně
  4. Svaly a koňské tělo

Svaly a koňské tělo

Koňské tělo je z velké části tvořeno svaly (tedy příčně pruhovanou svalovinou) a více než 250 z nich je svalů tzv. párových. Ty spojují dohromady kosti, které se ohýbají v kloubech a na obou stranách jsou upevněny šlachami. Většina svalů má svého antagonistu, tedy sval, který působí opačně.
Jak ale vlastně svaly fungují? Každý sval je složen z mnoha svazků svalových vláken. Vlákna kosterního svalu obsahují soubor kontraktilních bílkovin aktinu a myozinu, které vzájemným klouzáním umožňují stah svalu. Podráždění nervových vláken spouští svalovou kontrakci, při které sval spotřebovává energii a při které probíhá množství dalších metabolických procesů. Sval se za pomoci kontrakce jednotlivých vláken smrští a jeho síla je dána hustotou svalových vláken.

Svalstvo koně
Koňské tělo funguje celostně a jelikož kůň není přirozeně určen k nošení lidí nebo těžkých nákladů, jsou při ježdění jeho svaly namáhány specifickým způsobem a je proto důležité cíleně pracovat na rozvoji svalstva. A je úplně fuk, zdali máte koně drezurního, parkurového, či zdali máte koně jen pro radost a na vyjížďky. Vzhledem ke složité stavbě svalu mohou mít různé svalové problémy, např. křeče, namožení, nedostatečné osvalení nejrůznější příčiny. Buď jsou tyto problémy způsobeny zvenčí, např. nevhodným sedlem nebo hmotností jezdce a nebo je třeba hledat příčinu uvnitř – v koňském těle. K diagnostice a odstranění takovýchto problémů dnes existuje množství metod, jako např. fyzioterapie nebo osteopatie. V každém případě je ale vhodné a doporučované účinek těchto terapií zvýšit pomocí aktivace látkové výměny ve svalech prostřednictvím výživových doplňků.

Stavba svalů
Svaly se skládají z největší části z proteinů (bílkovin). Bílkoviny hrají zvlášť důležitou roli při procesu růstu svalové hmoty nebo při její regeneraci. Aby sval rostl, musí být řádně trénován.
Svalstvo by mělo být po tréningu přiměřeně unavené, aby byl vytvořen impuls pro metabolismus k uvolnění energie. Jen tak začne tělo rychle odplavovat zplodiny a svalová hmota regenerovat. K tomuto procesu je zapotřebí proteinů (bílkovin). Bílkoviny může organismus tvořit pouze za předpokladu, že jsou v organismu přítomny všechny látky, které jsou k jejich syntéze (tedy výrobě) potřebné – nejdůležitější je cca 20 druhů specifických aminokyselin. Některé z nich si koňský organismus dokáže sám vyrobit, jiné ale musí být dodány v krmivu. Pokud jedna z těchto esenciálních (tzn. že koňské tělo si je není schopno samo vyrobit) aminokyselin chybí, nemůže kůň tvořit tolik důležité bílkoviny a tím pádem je zastavena i regenerace a rozvoj svalové hmoty. Proto je důležité k tréningu připojit i vhodnou výživu. Na druhou stranu krmením krmiv bohatých na proteiny bez odpovídajícího tréningu růstu svalové hmoty nedosáhneme.

Stiefel Elomin
S obsahem cenných aminokyselin podporujích růst svalové hmoty. Stiefel Elomin je takříkajíc bílkovinný koktejl pro koně. Obsahuje esenciální aminokyseliny, tedy ty, které si kůň nedokáže sám vyrobit, ale které jsou zároveň nezbytně nutné pro syntézu tělu vlastních bílkovin (svalové hmoty). Především se jedná o lysin a methionin. Lysin podporuje energetickou výměnu v buňkách svaloviny a k tomu pomáhá k posílení imunitního systému. Methionin je jako sirná aminokyselina zodpovědný za stavbu svalových vláken a též se výrazně podílí na důležitých metabolických procesech zodpovědných za růst rohoviny nebo srsti.

Líbil se článek? Sdílejte ho s přáteli